Hospic svaté Hedviky, o.p.s.

Náš hospic má poslaní pomáhat lidem v nejtěžších chvílích, když opouští tento svět. Cílem naší péče je eliminace fyzického a psychického strádání umírajícího. Pomáháme zajistit, aby byl odchod člověka důstojný, bezbolestný a kruhu své rodiny, svých nejbližších a milovaných.

Zdravotnická, psychologická a sociální podpora je poskytovaná nejen umírajícím, ale také blízkým, kteří se rozhodli doprovázet umírajícího v rodinném prostředí a je nedílnou součástí komplexní domácí hospicové péče.

Proč se jmenujeme právě Hospic svaté Hedviky?

Náš odborný tým, který pracoval pod záštitou jednoho z hospiců, doprovázel mladou pacientku v posledním stádiu jejího života. Jmenovala se Hedvika. Celému našemu týmu byla velmi blízka. Tato mladá a krásná žena měla možnost umírat v kruhu svých blízkých za pomoci naší obětavé péče. Bylo nám ctí Hedviku poznat, čest její památce. Velké díky patří pozůstalým, kteří odvedli obětavou práci, velmi náročnou a pozoruhodnou.

Věříme, že nám, Hedvice i jejím blízkým pomáhala její patronka – svatá Hedvika. A právě proto chceme svatou Hedviku považovat i za patronku našeho hospice.

Děkuji všem kolegům, podporovatelům, dobrovolníkům, kteří se rozhodli s naším hospicem spolupracovat. Všichni, kteří se chcete různým způsobem zapojit nebo nás podpořit, jste vítáni.

Pokud potřebujete pomoci s péči o blízkého člověka, který opouští tento svět, nebo se potřebujete třeba jen poradit jak této těžké životní situaci čelit, s důvěrou se nás můžete obrátit.

Drazí, jsme tady pro Vás…

Bc. Lucia Velesová, DiS., ředitelka hospice

Hospic svaté Hedviky, o.p.s.
se sídlem: Kročehlavská 1305, 272 01 Kladno
IČ: 023 19 179

Kontaktní pracoviště
Severní 2952, 272 04 Kladno (Magistrát města Kladna – odbor sociální péče)

Kontakt

Bc. Lucia Velesová, DiS.
+420 739 738 819
kontaktní formulář