Založení našeho hospice

4. 11. 2013

Na základě notářského zápisu byl dne 4. listopadu 2013 založen Hospic svaté Hedviky, o.p.s. se sídlem v Kladně.

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. bude poskytovat komplexní paliativní péči včetně odlehčovacích služeb, které budou poskytované klinetům, ihned po zapsání obecně prospěšné společnosti do obchodního rejstříku a po obdržení rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb a zdravotních služeb v oboru paliativní péče.

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010