Zápis Hospice svaté Hedviky, o.p.s.

27. 11. 2013

Městský soud v Praze rozhodl o zápisu obecně prospěšné společnosti Hospic svaté Hedviky, o.p.s. se sídlem v Kročehlavské ulici v Kladně. Našemu hospicu bylo přiděleno identifikační číslo 02319179 pod spisovou značkou O 1269.

Obecně prospěšné služby

Do rejstříku obecně prospěšných společností nám byly zapsány tyto druhy obecně prospěšných služeb:

  • Poskytování specializované paliativní péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým, a to v oblasti: zdravotní, sociální, psychické a duchovní.
  • Poskytování sociální podpory – zejména sociálního poradenství, odlehčovacích a pečovatelských služeb, osobní asistence a služby půjčovny kompenzačních pomůcek. Služba bude poskytovaná nevyléčitelně nemocným a umírajícím, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinným příslušníkům.
  • Poskytování hospicové poradny – pro klienty, potřebující získat informace a podporu v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající a současně i pozůstalé po zemřelém.
  • Domácí zdravotní péče ošetřovatelská – služba je zaměřená na pacienty, kteří mají možnost doléčení ve vlastním, známém sociálním prostředí, je ale vyžadována odborná péče. Služba je vhodná zejména pro pacienty s delší léčebnou prognózou, osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám s chronickým onemocněním.
Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010