Oprávnění k poskytování sociálních služeb

9. 1. 2014

Od 9. ledna 2014 má Hospic svaté Hedviky, o.p.s. oprávnění k poskytování sociálních služeb.

Oprávnění bylo uděleno na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Jedná se o služby sociálního poradenství a odlehčovací služby stanovené zákonem o sociálních službách.

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci služby je vedeno pod číslem jednacím 183206/2014/Paz/120.

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010