Přijetí prvního pacienta do péče

16. 1. 2014

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. přijal do péče prvního pacienta z okresu Kladno.

První pacient byl přijat do péče našeho hospice pouhých 5 dnů od získání oprávnění k poskytování paliativní péče a sociálních služeb. Tato skutečnost nás utvrzuje v tom, že naše rozhodnutí vybudovat ve Středočeském kraji nový domácí hospic bylo potřebné a správné.

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010