Setkání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb

27. 3. 2014

Ve čtvrtek 27. března 2014 proběhlo v rámci komunitního plánování města Kladna setkání poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Na setkání byl představen Hospic svaté Hedviky, o.p.s. jako poskytovatel komplexní paliativní péče a sociálních služeb. Představitelé našeho hospice stručně popsali svůj cíl, obecnou potřebu hospicové péče a vysvětlili princip fungování hospice.

Setkání se zúčastnilo přes 35 poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb města Kladna. Problematika hospicové péče byla pro přítomné zajímavá a panovala shoda na její potřebě.

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010