Poděkování

17. 11. 2015

Naše práce má obrovský význam jak pro pacienta, tak pro jeho rodinu. Denně pracujeme s celými rodinami a snažíme se jim poskytnout nejenom profesionální podporu, ale i pochopení, respekt a pocit sounáležitosti.

Každé upřímné poděkování nás nejenom motivuje, ale dává nám reflexi, že naše služby jsou poskytované kvalitně a naplňují své cíle.

Děkujeme Vám,
Váš hospicový tým

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010