Poděkování

20. 10. 2015

Naším posláním je pomoc, podpora a péče o umírající, kteří chtějí důstojně dožít doma v kruhu svých rodin a blízkých.

Těší nás, že naše služby mají smysl, chceme se s Vámi podělit o obdržené poděkování. Podívejte se na ohlasy na naši činnost.

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010