Ceníky

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 


Kompenzační pomůcky lze po domluvě přepravit naší dopravou, kdy bude účtován poplatek 150 Kč a to v rámci města Kladna, nebo 250 Kč mimo město Kladno v maximální vzdálenosti do 30 kilometrů.

V případě vynášení polohovatelné postele do pater bez výtahu účtujeme 50 Kč za poschodí.

Cena zahrnuje – půjčovné pomůcky, instruktáž k použití, montáž a demontáž pomůcky, postele.

Domácí hospicová péče

Naše péče je hrazena převážně z darů, dotací, grantů a z příspěvku od obcí, není zatím hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přesto je všem dostupná (k rodinám přistupujeme individuálně a snažíme se řešit situace s financemi tak, aby péče byla dostupná pro každého a nebyla překážkou pro domácí hospicovou péči).

 • Ode dne přijetí do péče si rodina přispívá na každý den částkou 250 Kč.
  Z této částky jsou hrazeny mimo jiné – plánované návštěvy zdravotnického týmu, telefonická pomoc 24 hodin denně, běžně spotřebovaný materiál, stříkačky, jehly, hadičky, obvazy, některé léky a zdravotnické prostředky
 • Jednorázový vstupní poplatek 1 000 Kč.
  Zahrnuje vstupní vyšetření lékařem hospice, komunikaci s praktickým lékařem, vypracování plánu paliativní péče.
 • Vyžádaná návštěva lékaře 500 Kč.
 • Vyžádaná návštěva zdravotní sestry 250 Kč.
 • Příspěvek na dopravu za 1 návštěvu (z Kladna):
  • do 10 km zdarma
  • 10 – 20 km 100 Kč
  • 20 – 30 km 150 Kč

V odůvodněných případech lze požádat ředitelku hospice o změnu výše poplatku za poskytovanou péči.

Odlehčovací služby

 • Sociální poradenství, vč. terénního sociálního poradenství zdarma.
 • Terénní odlehčovací služby se hradí podle zákona č. 108/2006Sb. O sociálních službách a jeho vyhlášky č. 505/2006 Sb. 120 Kč za hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 • Sazba za odvedenou práci v sobotu, neděli a svátek činí 130 Kč za hodinu.
 • Sazba za péči delší než tři hodiny se snižuje na 100 Kč za každou další započatou hodinu.
 • Na úhradu terénní odlehčovací služby lze využít sociální dávku „Příspěvek na péči“.
  (S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže naše sociální pracovnice.)
 • Sazba za péči bude fakturována zpětně dle skutečně provedených výkonů vždy ke konci kalendářního měsíce.
 • doprava činí 8 Kč za kilometr
Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010