Dobrý den touto cestou bych chtěla poděkovat hospici svaté Hedviky za laskavou a vstřícnou péči o mou maminku
Libuši Plavcovou hlavně sestřičkám Daně a Evě, byli jste úžasní se srdíčkem na pravém místě .

Moc děkuji Jana Petrášová

Přeji krásný den s úsměvem