Benefiční koncert Gemini musicales

V úterý 15. října 2019 byl na naši podporu pořádán benefiční koncert v Kapli svatého Floriána. Dovolte nám prezentovat pár fotografií z koncertu. Atmosféra byla úžasná a skvělí Gemini musicales předvedli středověkou hudbu s dobovými nástroji a nádhernými kostýmy. Velmi zajímavý byl například varhanní portativ, který obsluhoval jediný muž v seskupení.

Dobrovolné vstupné v celkové výši 4 353 Kč byl věnován našemu hospicu.

Moc všem děkujeme za podporu.