hospicový tým

Mgr. Lucia Řepová

ředitelka
+420 606 947 006
lucia.repova@hospicsvatehedviky.cz

MUDr. Karel Dlask

garant hospicové péče
vedoucí lékař

MUDr. Hana Turková,Ph.D.

lékařka

Bc. Petra Vagenknechtová, MBA

vedoucí sestra – domácí hospicová péče

vedoucisestra@hospicsvatehedviky.cz

Iveta Ondrušová

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Eva Vild

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

Alice Neradová, Dis.

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Tereza Suchomelová

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Mgr. Jozef Szaniszló

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Mgr. Kateřina Petrová

sociální pracovnice
petrova@hospicsvatehedviky.cz

Michaela Procházková

 asistentka odlehčovacích služeb

Petra Pomklová

asistentka odlehčovacích služeb

Bc. Lucie Řepová

projektový a nadační fundraiser
asistentka ředitele
vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek
fundraiser@hospicsvatehedviky.cz

Petr Řepa

technik kompenzačních pomůcek

Mgr. Ing. Václav Slavíček

Trvalý jahen
Spirituální doprovázení

Kristýna Valentová

fundraiser, péče o dárce
Marketing/PR
+420 725 534 593
valentova@hospicsvatehedviky.cz

Vedení společnosti

Statutární orgán společnosti

  • Bc. Lucia Řepová, ředitelka o.p.s.

Správní rada

  • Ing. Ľudmila Hosnedlová, předseda správní rady
  • Mgr. Antónia Križovenská, člen správní rady
  • Ester Csabo, člen správní rady

Dozorčí rada

  • Bc. Jan Kudrman, předseda dozorčí rady
  • David Freeman Prentis, člen dozorčí rady
  • Michaela Prentisová, člen dozorčí rady