hospicový tým

Mgr. Lucia Řepová

ředitelka
+420 606 947 006
lucia.repova@hospicsvatehedviky.cz

MUDr. Karel Dlask

garant hospicové péče
vedoucí lékař

MUDr. Hana Turková,Ph.D.

lékařka

Dana Korseltová

vedoucí sestra – domácí hospicová péče

dana.korseltova@hospicsvatehedviky.cz

Mgr. Kateřina Petrová

sociální pracovnice

petrova@hospicsvatehedviky.cz

Eva Vild

zdravotní sestra

Petra Pomklová

asistentka odlehčovacích služeb

Michaela Procházková

 asistentka odlehčovacích služeb

Bc. Lucie Řepová

projektový a nadační fundraiser

asistentka ředitele

vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek

fundraiser@hospicsvatehedviky.cz

Mgr. Ing. Václav Slavíček

Trvalý jahen
Spirituální doprovázení

Kristýna Valentová

fundraiser

péče o dárce

PR /marketing

+420 725 534 593

valentova@hospicsvatehedviky.cz

Petr Řepa

technik kompenzačních pomůcek

Vedení společnosti

Statutární orgán společnosti

  • Bc. Lucia Řepová, ředitelka o.p.s.

Správní rada

  • Ing. Ľudmila Hosnedlová, předseda správní rady
  • Mgr. Antónia Križovenská, člen správní rady
  • Ester Csabo, člen správní rady

Dozorčí rada

  • Bc. Jan Kudrman, předseda dozorčí rady
  • David Freeman Prentis, člen dozorčí rady
  • Michaela Prentisová, člen dozorčí rady