hospicový tým

Mgr. Lucia Řepová, DiS.

ředitelka
+420 606 947 006
lucia.repova@hospicsvatehedviky.cz

MUDr. Karel Dlask

garant hospicové péče
vedoucí lékař – paliatr

MUDr. Karolina Kašparová

lékař – onkolog

Bc. Petra Vagenknechtová, MBA

vedoucí sestra – domácí hospicová péče

vedoucisestra@hospicsvatehedviky.cz

Iveta Ondrušová

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Mgr. Jozef Szaniszló

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Eva Vild

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

Alice Neradová, Dis.

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Kateřina Pelikánová, Dis.

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

Tereza Suchomelová

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Nela Zeithammerová

zdravotní sestra – domácí hospicová péče

 

Mgr. Kateřina Petrová

sociální pracovnice
petrova@hospicsvatehedviky.cz

Bc. Alena Hlavová

asistentka odlehčovacích služeb

Michaela Procházková

 asistentka odlehčovacích služeb

Lucie Pospíšilová

asistentka odlehčovacích služeb

Bc. Lucie Řepová

projektový a nadační fundraiser
asistentka ředitele
vedoucí půjčovny kompenzačních pomůcek
fundraiser@hospicsvatehedviky.cz

Petr Řepa

technik kompenzačních pomůcek

Mgr. Ing. Václav Slavíček

Trvalý jahen
Spirituální doprovázení

Kristýna Valentová

fundraiser, péče o dárce
Marketing/PR
+420 725 534 593
valentova@hospicsvatehedviky.cz

Vedení společnosti

Statutární orgán společnosti

  • Mgr. Lucia Řepová, ředitelka o.p.s.

Správní rada

  • Ing. Ľudmila Hosnedlová, předseda správní rady
  • Mgr. Antónia Križovenská, člen správní rady
  • Ester Csabo, člen správní rady

Dozorčí rada

  • Bc. Jan Kudrman, předseda dozorčí rady
  • David Freeman Prentis, člen dozorčí rady
  • Michaela Prentisová, člen dozorčí rady