O nás

Proč se jmenujeme právě Hospic svaté Hedviky?

Náš odborný tým, který pracoval pod záštitou jednoho z hospiců, doprovázel mladou pacientku v posledním stádiu jejího života. Jmenovala se Hedvika. Celému našemu týmu byla velmi blízká. Tato mladá a krásná žena měla možnost umírat v kruhu svých blízkých za pomoci naší obětavé péče. Bylo nám ctí Hedviku poznat, čest její památce. Velké díky patří pozůstalým, kteří odvedli obětavou práci, velmi náročnou a pozoruhodnou.

Věříme, že nám, Hedvice i jejím blízkým pomáhala její patronka – svatá Hedvika. Proto jsem se rozhodli sloučit příběh se svatou Hedvikou a považovat i za patronku našeho hospice. Svatá Hedvika měla sociální cítění, svůj život zasvětila pomoci potřebným, zejména nemocným, starým a opuštěným lidem. Naše zařízení není církevní organizací.

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Děkujeme všem kolegům, podporovatelům, dobrovolníkům, kteří se rozhodli s naším hospicem spolupracovat. Všichni, kteří se chcete různým způsobem zapojit nebo nás podpořit, jste vítáni.

Pokud potřebujete pomoci s péči o blízkého člověka, který opouští tento svět, nebo se potřebujete třeba jen poradit jak této těžké životní situaci čelit, s důvěrou se nás můžete obrátit.

Tým Hospice svaté Hedviky o.p.s.