Odlehčovací služby

Komu jsou odlehčovací služby určeny?

Odlehčovací služby poskytujeme v domácím prostředí klienta po určitou denní dobu nebo dny v týdnu, dle individuálních potřeb klienta a rodiny. Cílem služby je podpořit setrvání klienta v domácím prostředí a podpora těch, kteří pravidelně pečují.

Odlehčovací služby jsou poskytovány vždy po domluvě a se souhlasem s rodinou klienta, respektive pečujícího o klienta. V případě, že žádá o službu rodina, musí klient s poskytováním služby také souhlasit.

Tato služba je určena nemocným lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo vážného onemocnění a těm, kteří o nemocné pečují.

Základem služby je profesionální pomoc spojená s lidským přístupem všech členů našeho hospicového týmu.

Péči plánujeme společně, vycházíme z přání klienta a z aktuální situace v rodině.

Základní činnosti a úhrada při poskytování terénních odlehčovacích služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a jeho vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Jak objednat službu?

Ceník

 

Terénní odlehčovací služby se hradí částkou 155 Kč za hodinu.

V případě čerpání péče více než 80 hodin za měsíc je maximální cena za péči v daném měsíci 135 Kč za hodinu.

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Na úhradu terénní odlehčovací služby lze využít sociální dávku „Příspěvek na péči“ (s vyplněním a podáním žádosti PnP vám pomůže naše sociální pracovnice).

Sazba za uskutečněnou péči bude fakturována zpětně ke konci kalendářního měsíce.

Co nabízíme

Službu poskytujeme v pracovní dny 8 – 16hod.

Maximální vzdálenost pro poskytování péče je 15 km od Kladna.

K žadateli o službu přichází na určitou denní dobu asistentka, která pomůže při sebeobsluze (oblékání, hygieně, podá stravu, doprovodí jej k lékaři, na vycházku apod.)

Současně podporujeme klienty k maximální samostatnosti, která je vzhledem k jejich situaci možná.

Zacvičíme rodinu v domácí ošetřovatelské a paliativní péči.

Doporučíme zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Pečujícím nabízíme možnost odpočinku, relaxace, možnost zařídit si potřebné věci, věnovat se svým zálibám.

Asistentky odlehčovací služby nenabízí odbornou zdravotnickou péči. Tato služba se sjednává prostřednictvím praktického lékaře, který může předepsat agenturu domací péče (home care).

 

Zajímá nás Váš názor

Trvale se snažíme zlepšovat námi poskytované služby v péči o nemocné a jejich blízké. Velice by nám pomohlo kdyby jste nám s tím pomohli i vy, vyplněním dotazníku spokojenosti. Předem Vám děkujeme!

Vaše ohlasy

 • Dobrý den touto cestou bych chtěla poděkovat hospici svaté Hedviky za laskavou a vstřícnou péči o mou maminku Libuši Plavcovou hlavně sestřičkám Daně a Evě, byli jste úžasní se srdíčkem na pravém místě .

  Moc děkuji Jana Petrášová
  Přeji krásný den s úsměvem

 • Velmi děkujeme paní Danušce za úžasnou péči, citlivý přístup, pomoc, ochotu, podporu a veškerý čas, který věnovala naší Gábince na její poslední cestě. Bez Vás bychom byli všichni ztraceni, jsme moc šťastní, že jsme Vás mohli poznat, děkujeme.

  Monika Kostečková

 • Vážená paní Korseltová,

  chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za úžasnou odbornou pomoc, ale hlavně za projev lidskosti a morální pomoc v posledních dnech mého manžela.

  Dana Šeberlová

 • Dobrý večer,

  chtěli bychom Vám poděkovat za to, co jste pro nás udělali. Jsme Vám moc vděčný, že jste nám pomohli a uskutečnili to, aby naše maminka mohla do posledního výdechu být doma a následně se i doma rodina rozloučit s maminkou. Ani nevím, jak Vám máme poděkovat. Jste úžasní, skvělí lidé. Lidé se srdíčkem na správném místě.

  Ještě jednou děkuje
  rodina Liškova 

 • Vážení,
  ráda bych touto cestou vyjádřila obrovské poděkování za Vaši pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela moje maminka. Jmenovitě děkuji paní doktorce Haně Turkové a paní Daně Korseltové, které o maminku pečovaly. Danuška byla pro mě obrovskou lidskou oporou a andělem, který mi dával sílu. Maminka mi dala život, a já jsem dnes moc ráda, že jsem díky Vám, mohla být s ní ve chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.

  Jitka Kutilová

 • Dobrý den,
  nejsem si jistá, jestli vyjádření spokojenosti je dostačující, protože služby, které Vy poskytujete jsou pro lidi malým zázrakem a díky Vám mohou svým blízkým ostatní pomáhat ve chvíli, kdy už jiné pomoci není a mohou jim jen ulehčit odchod v blízkosti své rodiny, za to Vám ohromný dík, a když by to šlo, tak bych před Vámi smekla a vyjádřila hluboký obdiv Vám všem a přání toho, abyste tak dál mohli pomáhat všem potřebným.

  S pozdravem Miková Šárka

 • Dobrý den,
  určitě nám Vaše služba byla velkým přínosem v těžkém období. Děkujeme za Vaši pomoc při odchodu nejbližšího člověka, který tak mohl zůstat doma, kde byl obklopen svojí rodinou a nemusel být v nemocnici. Určitě Vás ráda doporučím a máte můj obdiv za velmi náročnou práci.

  Hezký den Hodanová

 • Přátelé,
  děkuji Vám za pomoc při péči o moji maminku v posledních chvílích jejího života. S takovou neuvěřitelnou empatií a profesionalitou jsem se ještě nesetkala. Zvláště děkuji Petře Sýkorové, která držela maminku společně se mnou za ruku při jejím posledním výdechu. Doufám, že Vaše práce brzy začne být konečně oceňována jak se patří, i když ani zlatem jí není možné vyvážit.

  Iveta Fialová

 • Vážené kolegyně,
  velmi děkuji za společnou péči o paní Krylovou! Jsem rád, že jste jí umožnily dožít doma. Děkuji i za flexibilitu a vstřícnost v komunikaci.

  Michal Kouba, ÚHKT, Praha

Žádost o poskytování terénní odlehčovací služby

Naše oprávnění

Hospic svaté Hedviky, o.p.s., se sídlem Saskova 1625, 272 01 Kladno, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor sociálních věcí rozhodl v souladu se zákonem č.108/2006 sb. a zákonem č.500/2004 sb., o registraci sociálních služeb.

Druh služby: odlehčovací služby