Hospicová poradna

Sociální poradenství – hospicová poradna – jsou poskytovány podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniklo na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci služby, pod číslem jednacím 178475/2016/KUSK/Soc/Hla/96 ze dne 19.12.2016.

Hospicová poradna nabízí pomoc všem lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období a v situaci, kdy jsou oni nebo jejich blízcí těžce nemocní.

Poradna je určena pro těžce nemocné, jejich rodinné příslušníky a blízké, pečující osoby a ostatní, kteří tuto pomoc potřebují.

Cíl hospicové poradny:

  • Cílem hospicové poradny je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého v domácím prostředí, a kteří se obávají, zda péči zvládnou.

Jak Vám můžeme pomoct?

  • Pomůžeme Vám se zorientovat v možnostech péče o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí pacienta, v možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek, žádostech o příspěvek na péči či další dávky, dostupnosti a možnosti paliativní péče.
  • Poradenské služby v oblasti hospicové paliativní péče poskytujeme telefonicky, písemně, nebo osobně v kanceláři hospicové poradny.

Kontakt:

V případě, že pracovník poradny, který poskytuje poradenství pomocí mobilního telefonu, nemůže telefon zvednout, bude Vás zpětně kontaktovat. Písemné dotazy Vám zodpovíme nejpozději do 24 hodin od doručení dotazu do elektronické schránky poradny nebo od doručení dotazu běžnou poštou.

Služby, které Vám poskytneme, jsou poskytovány anonymně. Zaznamenané jsou pouze datum a hodina kontaktu, místo, odkud byla poradna kontaktována, problém a způsob jeho řešení.

Kontakt

Lucia Řepová
+420 606 947 006
kontaktní formulář

Podpořte nás

Podpořte naši práci. Každým příspěvkem pomáháte. 2700508322 / 2010