hospicová poradna

Služba hospicové poradny je poskytována bezplatně

Poradna je určena všem, nejen klientům našeho hospice.

Hospicová poradna nabízí odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období a v situaci, kdy jsou oni nebo jejich blízcí těžce nemocní.

Poradna je určena pro těžce nemocné, jejich rodinné příslušníky a blízké, pečující osoby a ostatní, kteří tuto pomoc potřebují nebo se na ni chtějí připravit.

Cílem hospicové poradny je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého v domácím prostředí.

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Pomůžeme Vám se zorientovat

 • v možnostech péče o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí pacienta
 • v možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 • v žádosti o příspěvek na péči či další dávky
 • v dostupnosti a možnosti paliativní péče
 • v dostupnosti psychologické a spirituální podpory

Poradenské služby v oblasti hospicové paliativní péče poskytujeme telefonicky, písemně, nebo osobně v kanceláři hospicové poradny.

Kontakt

Telefon: +420 774 951 755
Pondělí až Pátek: 9 – 15 h
kontaktní formulář na našich stránkách
email: info@hospicsvatehedviky.cz
osobní návštěva vždy dle domluvy

V případě, že pracovník poradny, který poskytuje poradenství pomocí mobilního telefonu, nemůže telefon zvednout, bude Vás zpětně kontaktovat.
Písemné dotazy Vám zodpovíme nejpozději do 24 hodin od doručení dotazu. Služby, které Vám poskytneme, jsou poskytovány anonymně a zdarma.

Zaznamená se pouze datum, hodina kontaktu a délka hovoru.

Vaše ohlasy

 • Dobrý den touto cestou bych chtěla poděkovat hospici svaté Hedviky za laskavou a vstřícnou péči o mou maminku Libuši Plavcovou hlavně sestřičkám Daně a Evě, byli jste úžasní se srdíčkem na pravém místě .

  Moc děkuji Jana Petrášová
  Přeji krásný den s úsměvem

 • Velmi děkujeme paní Danušce za úžasnou péči, citlivý přístup, pomoc, ochotu, podporu a veškerý čas, který věnovala naší Gábince na její poslední cestě. Bez Vás bychom byli všichni ztraceni, jsme moc šťastní, že jsme Vás mohli poznat, děkujeme.

  Monika Kostečková

 • Vážená paní Korseltová,

  chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za úžasnou odbornou pomoc, ale hlavně za projev lidskosti a morální pomoc v posledních dnech mého manžela.

  Dana Šeberlová

 • Dobrý večer,

  chtěli bychom Vám poděkovat za to, co jste pro nás udělali. Jsme Vám moc vděčný, že jste nám pomohli a uskutečnili to, aby naše maminka mohla do posledního výdechu být doma a následně se i doma rodina rozloučit s maminkou. Ani nevím, jak Vám máme poděkovat. Jste úžasní, skvělí lidé. Lidé se srdíčkem na správném místě.

  Ještě jednou děkuje
  rodina Liškova 

 • Vážení,
  ráda bych touto cestou vyjádřila obrovské poděkování za Vaši pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela moje maminka. Jmenovitě děkuji paní doktorce Haně Turkové a paní Daně Korseltové, které o maminku pečovaly. Danuška byla pro mě obrovskou lidskou oporou a andělem, který mi dával sílu. Maminka mi dala život, a já jsem dnes moc ráda, že jsem díky Vám, mohla být s ní ve chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.

  Jitka Kutilová

 • Dobrý den,
  nejsem si jistá, jestli vyjádření spokojenosti je dostačující, protože služby, které Vy poskytujete jsou pro lidi malým zázrakem a díky Vám mohou svým blízkým ostatní pomáhat ve chvíli, kdy už jiné pomoci není a mohou jim jen ulehčit odchod v blízkosti své rodiny, za to Vám ohromný dík, a když by to šlo, tak bych před Vámi smekla a vyjádřila hluboký obdiv Vám všem a přání toho, abyste tak dál mohli pomáhat všem potřebným.

  S pozdravem Miková Šárka

 • Dobrý den,
  určitě nám Vaše služba byla velkým přínosem v těžkém období. Děkujeme za Vaši pomoc při odchodu nejbližšího člověka, který tak mohl zůstat doma, kde byl obklopen svojí rodinou a nemusel být v nemocnici. Určitě Vás ráda doporučím a máte můj obdiv za velmi náročnou práci.

  Hezký den Hodanová

 • Přátelé,
  děkuji Vám za pomoc při péči o moji maminku v posledních chvílích jejího života. S takovou neuvěřitelnou empatií a profesionalitou jsem se ještě nesetkala. Zvláště děkuji Petře Sýkorové, která držela maminku společně se mnou za ruku při jejím posledním výdechu. Doufám, že Vaše práce brzy začne být konečně oceňována jak se patří, i když ani zlatem jí není možné vyvážit.

  Iveta Fialová

 • Vážené kolegyně,
  velmi děkuji za společnou péči o paní Krylovou! Jsem rád, že jste jí umožnily dožít doma. Děkuji i za flexibilitu a vstřícnost v komunikaci.

  Michal Kouba, ÚHKT, Praha

Naše oprávnění

Sociální poradenství – hospicová poradna – jsou poskytovány podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniklo na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje , odbor sociálních věcí rozhodl  o registraci sociální služby.

Druh služby: odborné sociální poradenství.