Vaše ohlasy

Ohlasy na naši činnost

Vážená paní Petrová,

velice děkuji za krásná slova i úžasnou péči a podporu, kterou jste nám v posledních dnech života našeho tatínka poskytli. V zoufalství a beznaději, kterou jsme prožívali jste byli jako zjevení a dar z nebes. Hodně jsme všichni v posledních dnech prožili, sáhli si na své vlastní dno, ale odměnou nám byl dar poznání toho, co se kolem nás skutečně děje, pravé tváře lidí a toho, že i smrt může být milosrdná.

Díky úžasné péči sestřičky Evy a všech hospicových zaměstnanců jsme smrt milované osoby přijali s pokorou a vyrovnáním, které jsem ani sama nečekala. Mezi slzami převažují krásné vzpomínky, které nám již nikdo nevezme.

Udělali jsme vše co bylo v našich silách a pokud člověk miluje, musí i v pravý čas nechat milovaného člověka odejít tam, kde se jednou všichni setkáme.

Z celého srdce Vám za vše co jste pro nás udělali děkujeme, Vaše práce má obrovský smysl a dává naději všem na důstojný odchod na druhý břeh.

Prosím předejte naše poděkování Evičce a všem hospicovým kolegům.

Hanka a Honza Michalovi a Helenka Stejskalová

Hezký den,

chtěla bych touto cestou moc poděkovat panu doktorovi a sestřičkám za vaši pomoc, díky které mohl můj manžel strávit poslední chvíle doma, jak si přál a já se tak s ním mohla rozloučit.

Děkuji také za vstřícnost, lidský přístup a obrovskou podporu za sebe i svého manžela.

 

Jitka Barochová

Dobrý den touto cestou bych chtěla poděkovat hospici svaté Hedviky za laskavou a vstřícnou péči o mou maminku .
Libuši Plavcovou hlavně sestřičkám Daně a Evě byli jste užasní se srdičkem na pravém místě . Moc děkuji Jana Petrášová

Přeji krásný den s úsměvem :-)

Jana Petrášová

Velmi děkujeme paní Danušce za úžasnou péči, citlivý přístup, pomoc, ochotu, podporu a veškerý čas, který věnovala naší Gábince na její poslední cestě. Bez Vás bychom byli všichni ztraceni, jsme moc šťastní, že jsme Vás mohli poznat, děkujeme.
Monika Kostečková

Vážená paní Korseltová,

chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za úžasnou odbornou pomoc,ale hlavně za projev lidskosti a morální pomoc v posledních dnech mého manžela.

 Dana Šeberlová

Dobrý večer,

chtěli bychom Vám poděkovat za to, co jste pro nás udělali.

Jsme Vám moc vděčný, že jste nám pomohli a uskutečnili to, aby naše maminka mohla do posledního výdechu být doma a následně se i doma rodina rozloucit s maminkou.
Ani nevím, jak Vám máme poděkovat. Jste úžasní, skvělí lidé. Lidé se srdíčkem na správném místě.
Ještě jednou děkuje
 rodina Liškova

Dobrý den,

nejsem si jistá,jestli vyjádření spokojenosti je dostačující,protože služby,které Vy poskytujete jsou pro lidi malým zázrakem a díky Vám mohou svým blízkým ostatní pomáhat ve chvíli,kdy už jiné pomoci není a mohou jim jen ulehčit odchod v blízkosti své rodiny,za to Vám ohromný dík, a když by to šlo,tak bych před Vámi smekla a vyjádřila hluboký obdiv Vám všem a přání toho,abyste tak dál mohli pomáhat všem potřebným.

S pozdravem Miková Šárka

Přátelé,
děkuji Vám za pomoc při péči o moji maminku v posledních chvílích jejího života. S takovou neuvěřitelnou empatií a profesionalitou jsem se ještě nesetkala. Zvláště děkuji Petře Sýkorové, která držela maminku společně se mnou za ruku při jejím posledním výdechu. Doufám, že Vaše práce brzy začne být konečně oceňována jak se patří, i když ani zlatem jí není možné vyvážit.
Iveta Fialová

Dobrý den,

ráda bych touto cestou ještě jednou vyjádřila svoji vděčnost všem úžasným duším z Hospice svaté Hedviky. Jen díky vám jsme se nebáli vzít si maminku domů a pomoci ji k důstojnému odchodu. Klaním se před vaší náročnou prací, která má však obrovský význam pro všechny, kteří se dostali do nelehké životní situace. Děkuji všem z celého srdce za to, že tu jste.

Chtělo by se mi říct, ať Vás nemusíme dlouho potřebovat, ale setkání s Vámi se všemi bylo neuvěřitelně obohacující.

Děkujeme! Hodně síly a pevné zdraví.

 

Barbora Klímová

Dobrý den,

určitě nám Vaše služba byla velkým přínosem v těžkém období. Děkujeme za Vaši pomoc při odchodu nejbližšího člověka, který tak mohl zůstat doma, kde byl obklopen svojí rodinou a nemusel být v nemocnici. Určitě Vás ráda doporučím a máte můj obdiv za velmi náročnou práci.

Hezký den Hodanová

Vážené kolegyně,
velmi děkuji za společnou péči o paní Krylovou! Jsem rád, že jste jí umožnily dožít doma. Děkuji i za flexibilitu a vstřícnost v komunikaci.
Michal Kouba, ÚHKT, Praha

Vážení,
ráda bych touto cestou vyjádřila obrovské poděkování za Vaši pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela moje maminka. Jmenovitě děkuji paní doktorce Haně Turkové a paní Daně Korseltové, které o maminku pečovaly. Danuška byla pro mě obrovskou lidskou oporou a andělem, který mi dával sílu. Maminka mi dala život, a já jsem dnes moc ráda, že jsem díky Vám, mohla být s ní ve chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.

Jitka Kutilová