Domácí hospicová péče

Komu je určená a o koho pečujeme

 • hospicová péče je poskytována dospělým osobám a jejich rodinám při závažném zdravotním onemocnění
 • zaměřuje se na specializovanou lékařskou, zdravotní, sociální, psychologickou i spirituální péči a podporu pacientů v terminálním stavu nemoci
 • cílem je komplexní péče a podpora v domácím prostředí
 • pomáháme lidem v nejtěžších chvílích být vedle svých blízkých

Co poskytneme

 • péči o pacienta doma, vizita lékaře, návštěvy sestry, individuální přístup a plán péče
 • nabídku služeb psychologa a duchovního
 • podpůrnou péči o celou rodinu

Podmínky přijetí

 • přijetí je možné u nevyléčitelně nemocných pacientů v terminálním stavu onemocnění a po schválení žádosti lékařem domácího hospice
 • k vyplněné žádosti o přijetí je potřeba přiložit aktuální lékařskou zprávu. Aktuální lékařská zpráva je poslední propouštěcí zpráva z  nemocnice nebo od ošetřujícího lékaře, která umožňuje vyhodnotit stav pacienta
 • v případě, že pečující osoba je přítomna 24 hodin denně
 • dojezdová vzdálenost pro poskytnutí hospicové péče je max. 30 kilometrů od Kladna
 • pacient musí podepsat informovaný svobodný souhlas s principy a možnostmi služby a péče
 • přijetí je možné, pokud domácí hospicová péče má aktuálně volnou kapacitu

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Časté dotazy

Čím se domácí hospic odlišuje od lůžkového?

Domácí hospic nemá lůžka, vychází z přesvědčení, že i těžce nemocný a umírající může být v domácím prostředí. Členové týmu chodí domů k pacientům. Lůžkový hospic nabízí péči  pro ty, kteří z nějakého důvodu doma být nemohou.

Jaký je rozdíl mezi domácím hospicem a agenturou domácí péče?

Domácí hospic je zdravotnické zařízení, jehož odborným garantem je lékař. Poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům, jejichž odhadovaná délka dožití se pohybuje v týdnech až měsících. Většinou jsou to pacienti, kteří mají komplikované symptomy a bez této péče by museli být na akutních lůžkách nemocnic. Domácí hospic nabízí služby multidisciplinárního týmu vždy včetně lékaře-specialisty, který je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Agentura domácí péče (homecare) poskytuje služby sester na základě přesného rozpisu praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem. Lékař není k dispozici mimo svou ordinační dobu (noci, víkendy, svátky) .

Navštíví nás i lékař?

Ano, lékař patří do týmu domácího hospice. Navštíví Vás při první návštěvě v den přijetí. Další návštěvy lékaře jsou dle stavu pacienta, pravidelné jsou návštěvy zdravotní sestry.

Platí se jen za dny, kdy nás navštívíte?

Ne, poplatek je 250 Kč na den a nezáleží, zda proběhla návštěva, nebo byl jen telefonický kontakt.

Zvládneme to?

Budeme se o to snažit, abyste péči o svého blízkého s naší pomoci zvládli jak nejdéle to bude možné.

Jak často přicházíte k pacientovi domů?

Podle toho, jak pacient potřebuje. Někdy jsme tam každý den, někdy jednou týdně, někdy i víckrát denně.

Jste u pacienta, když umírá?

Někdy ano, často pomáháme rodině také těsně po smrti jejich blízkého, kdy naše zkušenosti mohou napomoci k tomu, aby vše proběhlo v klidu a všichni se mohli rozloučit tak, jak potřebují.

Je péče domácího hospice dražší než péče v nemocnici?

Není levná, protože je individuální. Pacient má k dispozici nepřetržitou pohotovost sestry a lékaře. Přesto je rozhodně levnější než péče v nemocnici. Náklady na zdravotní péči o jednoho pacienta na jeden den v roce 2018 byly 2 500 Kč. Pacient platí poplatek ve výši 250 Kč denně. O výši poplatku je pacient informován před poskytnutím služeb pracovníky domácího hospice.

Provádíte úklid v domácnosti?

Terénní odlehčovací služba není úklidová firma, pomůžeme s osobní hygienou, součástí je možnost převlečení lůžka do čistého prádla.

Vaše ohlasy

 • Dobrý den touto cestou bych chtěla poděkovat hospici svaté Hedviky za laskavou a vstřícnou péči o mou maminku Libuši Plavcovou hlavně sestřičkám Daně a Evě, byli jste úžasní se srdíčkem na pravém místě .

  Moc děkuji Jana Petrášová
  Přeji krásný den s úsměvem

 • Velmi děkujeme paní Danušce za úžasnou péči, citlivý přístup, pomoc, ochotu, podporu a veškerý čas, který věnovala naší Gábince na její poslední cestě. Bez Vás bychom byli všichni ztraceni, jsme moc šťastní, že jsme Vás mohli poznat, děkujeme.

  Monika Kostečková

 • Vážená paní Korseltová,

  chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za úžasnou odbornou pomoc, ale hlavně za projev lidskosti a morální pomoc v posledních dnech mého manžela.

  Dana Šeberlová

 • Dobrý večer,

  chtěli bychom Vám poděkovat za to, co jste pro nás udělali. Jsme Vám moc vděčný, že jste nám pomohli a uskutečnili to, aby naše maminka mohla do posledního výdechu být doma a následně se i doma rodina rozloučit s maminkou. Ani nevím, jak Vám máme poděkovat. Jste úžasní, skvělí lidé. Lidé se srdíčkem na správném místě.

  Ještě jednou děkuje
  rodina Liškova 

 • Vážení,
  ráda bych touto cestou vyjádřila obrovské poděkování za Vaši pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela moje maminka. Jmenovitě děkuji paní doktorce Haně Turkové a paní Daně Korseltové, které o maminku pečovaly. Danuška byla pro mě obrovskou lidskou oporou a andělem, který mi dával sílu. Maminka mi dala život, a já jsem dnes moc ráda, že jsem díky Vám, mohla být s ní ve chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.

  Jitka Kutilová

 • Dobrý den,
  nejsem si jistá, jestli vyjádření spokojenosti je dostačující, protože služby, které Vy poskytujete jsou pro lidi malým zázrakem a díky Vám mohou svým blízkým ostatní pomáhat ve chvíli, kdy už jiné pomoci není a mohou jim jen ulehčit odchod v blízkosti své rodiny, za to Vám ohromný dík, a když by to šlo, tak bych před Vámi smekla a vyjádřila hluboký obdiv Vám všem a přání toho, abyste tak dál mohli pomáhat všem potřebným.

  S pozdravem Miková Šárka

 • Dobrý den,
  určitě nám Vaše služba byla velkým přínosem v těžkém období. Děkujeme za Vaši pomoc při odchodu nejbližšího člověka, který tak mohl zůstat doma, kde byl obklopen svojí rodinou a nemusel být v nemocnici. Určitě Vás ráda doporučím a máte můj obdiv za velmi náročnou práci.

  Hezký den Hodanová

 • Přátelé,
  děkuji Vám za pomoc při péči o moji maminku v posledních chvílích jejího života. S takovou neuvěřitelnou empatií a profesionalitou jsem se ještě nesetkala. Zvláště děkuji Petře Sýkorové, která držela maminku společně se mnou za ruku při jejím posledním výdechu. Doufám, že Vaše práce brzy začne být konečně oceňována jak se patří, i když ani zlatem jí není možné vyvážit.

  Iveta Fialová

 • Vážené kolegyně,
  velmi děkuji za společnou péči o paní Krylovou! Jsem rád, že jste jí umožnily dožít doma. Děkuji i za flexibilitu a vstřícnost v komunikaci.

  Michal Kouba, ÚHKT, Praha

Žádost o přijetí do domácí hospicové péče

Naše oprávnění

Hospic svaté Hedviky, o.p.s., se sídlem Saskova 1625, 272 01 Kladno, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, vedeným pod číslem jednacím 184118/2013KUSK, pod značkou ZDR/JH má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v okrese Kladno a ve Středočeském kraji.

Forma a obor zdravotní péče – zdravotní péče poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí zdravotní péče – paliativní a ošetřovatelská.