Do svého týmu hledáme fundraisera – fundraiserku

Do svého týmu hledáme fundraisera – fundraiserku

 

Hledaný kandidát by měl

 •  Umět dobře komunikovat, mít zdravé sebevědomí
 • Být schopen požádat o pomoc a podporu
 •  Mít trpělivost, protože ne vždy je úsilí vlastní práce vidět hned.
 •  Být zdvořilý, laskavý, jednat s úctou, umět budovat a pečovat o vztahy
 •  Schopný dotahovat věci do konce, mít svůj plán a dojít k cílům
 •  Být kreativní a nápaditý
 •  Mít vizi o tom, co budete dělat, umět plánovat
 •  Cítit odpovědnost za své úkoly a být připraven zdolávat překážky
 •  Žít spíš optimismem a vidět věci pozitivně.
 •  Vnímat společenskou odpovědnost za sebe i za neziskový sektor ve kterém působí
 • Práce se nehodí pro někoho
 •  Kdo má problém žádat o podporu, peníze nebo pomoc.
 •  Komu vadí, že někdy něco dře, nejde podle představ a často se může měnit.
 •  Bojí se vážných témat života, smrti a umírání.

 

Fundraiser se umí postarat o:

 

 •  Navázaní nových kontaktů a spolupráce s donory
 •  Udržení stávajících kontaktů a péče o ně
 •  Reprezentování organizace a sdílení její vize
 •  Vytváření dobrých vztahů k donorům, dárcům
 • Co můžeme nabídnout:
 •  Můžeme nabídnout zajímavou spolupráci, založenou na dohodě o provedení práce s výhledem k pracovnímu úvazku. Vše zaleží na tom, jak rychle se nastaví procesy zapracování a zorientování se v kultuře naší organizace.
 •  Fundraiser úzce spolupracuje s členy týmu organizace, ale zároveň pracuje velmi nezávisle a dle svých časových plánů. Má v rukou organizaci svého pracovního času, ale musí být schopen ji efektivně naplnit. Může rozvíjet svou kreativitu a nápady. Pracuje z domova, ale potkáme se i v kanceláři, protože informace k plánům, vizím a cílům jsou klíčové a potřebujeme je.