Beseda o paliativní péči - Být doma

Dne 8.2.2023 jsme předali zkušenosti našeho mobilního hospice studentům Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno. Představili jsme aktuálně probíhající putovní výstavu s názvem „Být doma“ dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita ve Středočeská vědecká knihovna v Kladně, zapůjčili jsme foto publikace k nahlédnutí a promítali krátký film o vzniku fotografií v domácnostech pacientů z hospice při Charitě Šumperk. Studenti se zajímali o práci v hospici, následná beseda byla přínosná pro rozšíření obzorů a možností, jakým směrem se lze po škole vydat. Děkujeme za přijetí a přejeme hodně úspěchů budoucím zdravotníkům.