Náš hospic se stal členem AVPO ČR

S radostí oznamujeme, že jsme se stali právoplatnými členy AVPO ČR – Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Děkujeme za přijetí.

Na fotografii můžete vidět naše sestřičky Terezu, Petru, Evu, Ivetu, Alici, vzadu se schovává asistentka Míša a před ní stojí sociální pracovnice Katka. Na krajích jsou naše fundraiserky Týna a Lucka a druhá zprava je naše paní ředitelka Lucia. Bohužel na fotce chybí nový zdravotní bratr Jozef, technik Petr, jáhen pan Slavíček a naši lékaři MUDr. Karel Dlask a MUDr. Hana Turková.