Poděkování MERO ČR, a.s.

Velmi si vážíme společensky odpovědného přístupu
společnosti MERO ČR, a.s., která náš domácí Hospic svaté Hedviky
opakovaně podpořila.
V letošním roce jsme od společnosti Mero ČR, a.s. obdrželi finanční dar v celkové výši 136 700 Kč na platy našich zdravotních sestřiček, které každý den dojíždí pomáhat a starat se spolu s rodinami o své nejbližší.
Děkujeme, že pomáháte s námi. ❤❤❤
 
www.mero.cz/o-spolecnosti/vztahy-s-verejnosti/