Poděkování Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

⭐️Jsme velice potěšeni, že náš hospic získal od Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nadační příspěvek na projekt Vzdělávání pracovníků přímé péče. Z příspěvku bude hrazen kurz Espero pro zdravotní sestry, Paliativní péče pro sociální pracovníky a Remedium – Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách. Dále budeme pořizovat pět námi vybraných publikací, které využijeme pro rozšíření hospicové knihovny. 📚👩‍💻
Mockrát děkujeme za podporu a možnost vzdělávání našich pracovníků přímé péče. ⭐️💛⭐️