Veřejný závazek odborného sociálního poradenství Hospice svaté Hedviky pro rok 2023

Poslání

Hospicová poradna nabízí odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období, které souvisí s tím, že jsou oni nebo jejich blízcí těžce nemocní. 

Cílem hospicové poradny je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého nemocného v domácím prostředí.

V průběhu poradenského rozhovoru se snažíme, abychom pochopili v jaké nepříznivé situaci se klient nachází a jaké má dostupné možnosti, jak situaci řešit. 

Poskytujeme nabídku našich i v regionu dostupných sociálních a zdravotních služeb. Naším cílem je poskytnout emoční podporu, aby se všichni zúčastnění mohli rozhodnout bez ohledu na to, jak je situace vážná a urgentní.

Poradenství poskytujeme nejčastěji telefonickou a ambulantní formou. 

Služby nabízíme zdarma a anonymně.

 

Cílová skupina

Lidé těžce nebo chronicky nemocní, jejich rodinní příslušníci a blízcí, všechny pečující osoby a ostatní, kteří potřebují pomoc v těžkém období života spojeném s nevyléčitelnou nemocí a umíráním. 

Naší cílovou skupinou jsou všichni, kteří se chtějí nebo potřebují se na tuto situaci připravit. 

Klientem odborného sociálního poradenství jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři i lidé se zdravotním postižením. Poradenství může být poskytnuto komukoliv z ČR. 

Poradenství poskytujeme osobám od 18. let.

 

Cíle odborného sociálního poradenství

  • Pečující zvládá péči o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí.
  • Podpora nemocného a pečujících.
  • V roce 2023 chceme nabídnout vyšší počet ambulantních poradenských setkání oproti telefonickým.
  • Dalším cílem je do poradenského hovoru, v případě potřeby, lépe zapojit multidisciplinární tým hospice.
  • Zvýšení kvalifikace pracovníka kompenzačních pomůcek, který bude klienty edukovat a nabídne jim kompletní servis kolem technického zajištění kompenzačních pomůcek.
  • Zvyšování kvalifikace sociálního pracovníka i pracovníků přímé péče, v letošním roce především půjdeme cestou edukace v paliativní péči a péči o osoby s demencí.
  • Zajištění samostatného klidného pracoviště, kde může být poradenství poskytováno pro jednoho nebo více členů rodiny.

 

Hodnoty

Profesionální přístup

V rámci poradny spolupracujeme v rámci multidisciplinárního týmu a klientům podle jejich aktuální potřeby může být nápomocen sociální pracovník nebo zdravotní sestra, podle potřeby zprostředkujeme kontakt s psychologem nebo spirituálním doprovázejícím.

 

Podpora domácího prostředí

Naše služby zaměřujeme na zvládnutí péče o nemocného v domácím prostředí klienta a to jak vlídným slovem, vyslechnutím, mlčením tam, kde to klient potřebuje, ale i konkrétními radami na uspořádání domácnosti, zajištění sociálních dávek, o navazujících službách apod. 

 

Týmová práce

Pracujeme v týmu, táhneme za jeden provaz, poskytujeme podporu a péči všichni stejně a sdělujeme si všechny aktuální informace o klientech. 

 

 

 

Kladno 20.2. 2023
Mgr. Lucia Řepová
ředitelka