Veřejný závazek odborného sociálního poradenství Hospice svaté Hedviky pro rok 2022

Poslání

Hospicová poradna nabízí odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období, které souvisí s tím, že jsou oni nebo jejich blízcí těžce nemocní. Cílem hospicové poradny je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého nemocného v domácím prostředí.

Cílová skupina

Lidé těžce nemocní, jejich rodinní příslušníci a blízcí, pečující osoby a ostatní, kteří potřebují pomoc v těžkém období života spojeném s nevyléčitelnou nemocí, umíráním a péči o nevyléčitelně nemocné a umírající nebo se potřebují a chtějí na tuto situaci připravit.

Cíle odlehčovací služby

 • pečující zvládá péči o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí
 • podpora nemocného a pečujících
 • podpora pozůstalých

Hodnoty

 1. Pružnost v poskytování služby
  V rámci poradny spolupracujeme v rámci multidisciplinárního týmu a klientům podle jejich aktuální potřeby může být nápomocen sociální pracovník a zdravotní sestra. Dle potřeb klienta dále lékař, psycholog, teolog.
 2. Podpora domácího prostředí
  Naše služby zaměřujeme na zvládnutí péče o nemocného v domácím prostředí klienta a to jak vlídným slovem, vyslechnutím, mlčením tam, kde to klient potřebuje, ale i konkrétními radami na uspořádání domácnosti, zajištění sociálních dávek, o navazujících službách apod.
 3. Týmová práce
  Pracujeme v týmu, táhneme za jeden provaz, poskytujeme podporu a péči všichni stejně a sdělujeme si všechny aktuální informace o klientech.

Kladno 3.1. 2022
Lucia Řepová
ředitelka