Veřejný závazek terénní odlehčovací služby pro rok 2022

Poslání

Hospic svaté Hedviky nabízí lidem odlehčovací formu služeb, jejichž cílem je poskytnout individuální péči, pomoc a podporu lidem s dlouhodobým onemocněním. Péče je poskytována v činnostech základní sebeobsluhy doma nebo v rámci doprovodu venku, které již nejsou schopni zvládat.
Cílem je podpořit klienta i jeho rodinu tak, aby mohl setrvat ve svém přirozeném prostředí a aby rodina jeho péči zvládala. Záměrem služby je podpora rodiny, která pečuje o své blízké, aby mohla získat prostor pro nezbytný odpočinek.

Cílová skupina

Lidé, kteří potřebují celodenní péči rodinného pečujícího, ve věku od 18 let v době, kdy pečující potřebuje čas na odpočinek nebo na vyřízení vlastních záležitostí. Služba je nabízená chronicky nemocným lidem, nebo lidem s nevyléčitelným onemocněním, kteří potřebuji zajistit své základní potřeby, ale nejsou schopni bez pomoci a podpory tyto potřeby zabezpečit.
Odlehčovací službu poskytujeme ve městě Kladnu a obcích do maximální vzdálenosti 20 km.

Cíle odlehčovací služby

 • Vytvoření podmínek pro to, aby měl rodinný pečující čas na odpočinek, a nebo na vyřízení vlastních záležitostí.
 • Pružná návaznost služby na péči rodinného pečujícího.
 • Umožnit klientům být doma, včetně doby umírání a smrti.

Hodnoty

 1. Pružnost v poskytování služby
  Uvědomujeme si, že každý člověk se mění a s časem přichází změna i na požadavky poskytování služby, zejména u lidí v terminálním stádiu se jejich stav a požadavky na podporu a péči mění téměř z hodiny na hodinu. Naše služba má zajištěn systém předávání informací mezi pracovníky, aby tyto změny pružně a rychle při práci s klientem zohlednili.
 2. Podpora domácího prostředí
  Naše služby úzce navazují na péči rodinného pečujícího, kterého bereme jako našeho partnera a sdělujeme si důležité informace týkající se péče o klienta. Při práci s klientem podporujeme i rodinné pečující vlídným slovem, radou, vyslechnutím.
 3. Týmová práce
  Pracujeme v týmu, táhneme za jeden provaz, poskytujeme podporu a péči všichni stejně a sdělujeme si všechny aktuální informace o klientech. Pokud o klienta pečují i jiné sociální a zdravotní služby, včetně služeb hospicových, sdělujeme si důležité informace navzájem tak, aby klient nebyl vystaven nesourodé péči.

Kladno 3.1. 2022
Lucia Řepová
ředitelka