Veřejný závazek terénní odlehčovací služby pro rok 2023

Poslání

Hospic svaté Hedviky nabízí lidem odlehčovací formu služeb, jejichž cílem je poskytnout péči, pomoc a podporu lidem s dlouhodobým onemocněním v činnostech základní sebeobsluhy doma nebo v rámci doprovodu venku, které již nejsou schopni zvládat. 

Cílem je podpořit klienta i jeho rodinu tak, aby mohl setrvat ve svém přirozeném prostředí a aby rodina jeho péči zvládla. 

Záměrem služby je podpora rodiny, která pečuje o své blízké, aby mohla získat prostor pro nezbytný odpočinek. 

Posláním je snaha předejít psychickému i fyzickému přetížení, vyčerpání a izolaci pečujících.

 

Cílová skupina

Lidé, kteří potřebují celodenní péči rodinného pečujícího, ve věku od 18 let ( mladí dospělí, dospělí, mladší senioři, starší senioři) v době, kdy pečující potřebuje čas na odpočinek nebo na vyřízení vlastních záležitostí. 

Služba je nabízená chronicky nemocným lidem, nebo lidem s nevyléčitelným onemocněním, kteří potřebuji zajistit své základní potřeby, ale nejsou schopni bez pomoci a podpory tyto potřeby zabezpečit. 

Cílovou skupinou jsou také osoby s chronickým duševním onemocněním. 

V případě, že je služba sjednána k mobilní hospicové péči, jedná se nejčastěji o osoby s onkologickým onemocněním, jejichž léčba je symptomatická.

Odlehčovací službu poskytujeme v Kladně a obcích do maximální vzdálenosti 20 km.

Cíle odlehčovací služby

 1. Vytvoření podmínek pro to, aby měl rodinný pečující čas na odpočinek nebo na vyřízení vlastních záležitostí. Nabízíme pečujícím pomoc, aby načerpali síly při náročné péči o své blízké.
 2. Pružná návaznost služby na péči rodinného pečujícího s ohledem na aktuální kapacitu služby.
 3. Umožnit klientům být doma, včetně doby umírání a smrti.

 

   Hodnoty

   Pružnost v poskytování služby

   • Uvědomujeme si, že každý člověk se mění a s časem přichází změna i na požadavky poskytování služby, zejména u lidí v terminálním stádiu se jejich stav a požadavky na podporu a péči mění téměř z hodiny na hodinu. Naše služba má zajištěn systém předávání informací mezi pracovníky, aby tyto změny pružně a rychle při práci s klientem zohlednili.

    

   Podpora domácího prostředí

   • Naše služby úzce navazují na péči rodinného pečujícího, kterého bereme jako našeho partnera a sdělujeme si důležité informace týkající se péče o klienta. Při práci s klientem podporujeme i rodinné pečující vlídným slovem, radou, vyslechnutím. Terénní odlehčovací služba je časově omezena, zajišťuje přechodnou úlevu a odlehčení, nenahrazuje pečující rodinu v plném rozsahu.

    

   Týmová práce

   • Pracujeme v týmu, táhneme za jeden provaz, poskytujeme podporu a péči všichni stejně a sdělujeme si všechny aktuální informace o klientech. Pokud o klienta pečují i jiné sociální a zdravotní služby, včetně služeb hospicových, sdělujeme si důležité informace navzájem tak, aby klient nebyl vystaven nesourodé péči.

    

   Respektujeme domácí prostředí

   • Při péči je pro nás hodnotou zachovat diskrétnost a intimitu rodiny, nabízíme vlídný a empatický přístup ke klientovi a rodině jako celku.

    

   Vzdělávání

   • Zakládáme si na soustavném vzdělávání a zvyšování profesních dovedností celého týmu.

    

    

   Kladno 20.2.2023
   Mgr. Lucia Řepová
   ředitelka