Veřejný závazek terénní odlehčovací služby pro rok 2024

Poslání organizace

Hospic svaté Hedviky nabízí mimo ostatní služby i službu odlehčovací. Jde o službu, která je určena rodinám a jedincům, kteří dlouhodobě pečují o své blízké. Víme jak náročná je dlouhodobá péče o nemocné, a proto se snažíme prostřednictvím naší služby nabídnout pomoc a podporu pečujícím, ale i samotným žadatelům o službu.

Pomoc je poskytována nejen při základní péči o vlastní osobu, ale i v oblasti sociálního kontaktu a aktivizace. Služby jsou poskytovány v domácím prostředí, kam  dojíždějí asistentky odlehčovací služby a péči realizují dle stanovených cílů. Asistence může probíhat i mimo domácí prostředí, například v rámci doprovodu na drobný nákup v rámci kontaktu se společenským prostředím.

Naším posláním je poskytování  podpory pečujícím osobám i klientům tak, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí.  Důraz podpory a péče je také směrován rodině, aby měla možnost odpočinku při náročné péči. Naše služba se snaží předcházet psychickému i fyzickému přetížení a vyčerpání pečujících.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které z důvodu nepříznivé sociální situace potřebují celodenní péči pečující osoby. 

Jedná se o osoby ve věku od 18 let (mladí dospělí, dospělí, mladší senioři, staří senioři). 

Služba je nabízena chronicky nemocným lidem, lidem s nevyléčitelným onemocněním nebo osobám s duševním onemocněním, kteří potřebuji zajistit své základní potřeby, ale nejsou schopni bez pomoci a podpory druhé osoby tyto potřeby samostatně zajistit. 

Odlehčovací služby jsou poskytovány v rámci celého ORP Kladno.

Cíle odlehčovací služby

 1. Vytvoření podmínek pro to, aby měl rodinný pečující čas na odpočinek, a nebo na vyřízení vlastních záležitostí. Nabízíme pečujícím pomoc, aby načerpali           síly při náročné péči o své blízké.
 2. Pružná návaznost služby na péči rodinného pečujícího s ohledem na aktuální kapacitu služby. 
 3. Umožnit klientům být doma, včetně doby umírání a smrti.

 

   Hodnoty

   • Pružnost v poskytování služby

   Naše služba je schopna rychle reagovat na potřeby rodin klientů především v terminálním stádiu onemocnění, kdy se zdravotní stav mění téměř z hodiny na hodinu. Pružnost péče vnímáme jako jednu za základních principů poskytované služby, neboť pomoc a podpora při péči o své blízké je náročná. Naše služba má zajištěn systém předávání informací mezi pracovníky, aby tyto změny pružně a rychle reagovali při práci s klientem. 

   Péče o klienty, kteří dlouhodobě využívají našich služeb pravidelně, upravujeme obsah péče dle jejich současné zdravotní a sociální situace. 

   • Podpora domácího prostředí

   Poskytované služby úzce navazují na péči rodinného pečujícího, kterého bereme jako našeho partnera a sdělujeme si důležité informace týkající se péče o klienta. Při práci s klientem podporujeme rodinné pečující vlídným slovem, radou, vyslechnutím. Terénní odlehčovací služba je časově omezena, zajišťuje přechodnou úlevu a odlehčení, nenahrazuje pečující rodinu v plném rozsahu.

   • Týmová práce

   Pracujeme v týmu, táhneme za jeden provaz, poskytujeme podporu a péči všichni stejně a sdělujeme si všechny aktuální informace o klientech. Pokud o klienta pečují i jiné sociální a zdravotní služby, včetně služeb hospicových, sdělujeme si důležité informace navzájem tak, aby klient nebyl vystaven nesourodé péči.

   • Respektujeme domácí prostředí

    Klíčovou hodnotou péče je  zachovat diskrétnost a intimitu rodiny, nabízíme vlídný a empatický přístup ke klientovi a rodině jako celku. Respektujeme lidskou důstojnost a zachování autonomie klienta a celé pečující rodiny po celou dobu péče.  

   • Vzdělávání

   Zakládáme si na soustavném vzdělávání a zvyšování profesních dovedností celého týmu.

     

     

    Kladno 23. 2. 2024

    Mgr. Lucia Řepová – ředitelka