ceník služeb

Ceny domácí hospicové péče

Naše péče je hrazena převážně z darů, dotací, grantů a z příspěvku od obcí, není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přesto je všem dostupná (k rodinám přistupujeme individuálně a snažíme se řešit situace s financemi tak, aby péče byla dostupná pro každého a nebyla překážkou pro domácí hospicovou péči).

Dnem přijetí do péče rodina přispívá na každý den částkou 200 Kč.
Z této částky jsou hrazeny mimo jiné – plánované návštěvy zdravotnického týmu, telefonická pomoc 24 hodin denně, běžně spotřebovaný materiál, stříkačky, jehly, hadičky, obvazy, některé léky a zdravotnické prostředky.
Jednorázový vstupní poplatek 1 000 Kč.
Zahrnuje vstupní vyšetření lékařem hospice, komunikaci s praktickým lékařem, vypracování plánu paliativní péče.

Příspěvek na dopravu za 1 návštěvu (z Kladna):
do 10 km zdarma
10 – 20 km 100 Kč
20 – 30 km 150 Kč

V odůvodněných případech lze požádat ředitelku hospice o změnu výše poplatku za poskytovanou péči.

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Ceny odlehčovací služby

Sociální poradenství, vč. terénního sociálního poradenství je zdarma.
Terénní odlehčovací služby se hradí podle zákona č. 108/2006Sb. O sociálních službách a jeho vyhlášky č. 505/2006 Sb. částkou 130 Kč za hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Sazba za odvedenou práci v sobotu, neděli a svátek činí také 130 Kč za hodinu.
Na úhradu terénní odlehčovací služby lze využít sociální dávku „Příspěvek na péči“.
(S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže naše sociální pracovnice.)
Sazba za uskutečněnou péči bude fakturována zpětně ke konci kalendářního měsíce.

Ceník kompenzačních pomůcek

Typ pomůcky Pořizovací cena Částka zálohy cena / den cena / měsíc
polohovatelná postel 15 000Kč 2 500Kč 35Kč 1 000Kč
antidekubitní matrace s kompresorem 2 200Kč 500kč 15kč 300Kč
lineární dávkovač Arkus 17 500Kč 3 000Kč 40Kč 1 100Kč
mobilní oxygenátor 30 000Kč 5 000Kč 50Kč 1 350Kč
křeslo s toaletní nádobou 3 000Kč 300Kč 15Kč 300Kč
kovové chodítko (s kolečky) 1 500Kč 150Kč 10Kč 250Kč
kovové chodítko (bez koleček) 1 300Kč 100Kč 10Kč 200Kč
chodítko čtyřkolové s brzdou 1 500Kč 150Kč 10Kč 250Kč
invalidní vozílk 7 500Kč 1 000Kč 20Kč 500Kč
sedátko do sprchy 700Kč 0 0 50Kč
nástavec na WC 650Kč 0 0 50Kč
jídelní stolek (s kolečky) 1 550Kč 300Kč 10Kč 300Kč
jídelní stolek k lůžku 600Kč 0 0 50Kč
Infuzní stojan 1 500Kč 150Kč 10Kč 250Kč