Děkujeme Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 
 

Děkujeme

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za finanční podporu ve výši 8 600,-Kč.

Z této částky byly uhrazeny dvě zdravotnické brašny, které jsme doplnili potřebnou výbavou.