Konference Sestry v paliativní péči

Konference Sestry v paliativní péči
 
 
21. února se naše milé sestřičky Tereza, Iveta, Nela, Alice, Lucka a Petra účastnily první celostátní konference s názvem – Sestry v paliativní péči, kterou v Kongresové centrum Olšanka uspořádalo Centrum paliativní péče, společně s hlavním partnerem Nadace rodiny Vlčkových.
 
 
 
Sestřičky si připravené přednášky, panelové diskuze i workshopy moc užily, načerpaly zde spoustu nových podnětů a informací, díky kterým můžeme ještě lépe poskytovat naší péči a porozumět nebo pomoci rodinám a pacientům, kteří se na náš hospic obrátí.