Poděkování Výboru dobré vůle -Nadace Olgy Havlové

Je nám ctí, že v době koronavirové nás Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil částkou 35.000,-Kč. Tato krásná částka byla určena na podporu terénních sociálních služeb v rámci Fondu podpory seniorů, na nákup ochranných pomůcek a pohonné hmoty. Děkujeme, že i díky Vaší nadaci můžeme pomáhat, tam kde je nás potřeba. ❤️❤️❤️