Poděkování Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové

⭐ Jsme velice potěšeni, že náš mobilní hospic získal od Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové celkem 50.000 Kč na pořízení jednoho polohovacího lůžka a dvou aktivních antidekubitních matrací. 🛌🛌
Mockrát děkujeme za podporu a rozšíření naší půjčovny kompenzačních pomůcek. ⭐😊⭐
➡ Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové