Ze života do života – koncertní program pro Hospic sv. Hedviky

Koncertní program věnovaný podpoře hospicové péče představí středověkou hudbu rezonující právě poslední etapou lidského života – obracením se k Bohu s vroucí modlitbou, ale i oslavou života ve všech jeho stránkách.

Nečekejte proto ponurou atmosféru – pro středověkého člověka znamenala smrt pouze bránu do věčného života plného radosti. Stejná bude i hudba, kterou uslyšíte. Vážná na jedné straně, radostná a veselá na straně druhé.