Výbor dobré vůle

Výbor dobré vůle

Poděkování Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové Jsme velice potěšeni, že náš mobilní hospic získal od Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové celkem 50.000 Kč na pořízení jednoho polohovacího lůžka a dvou aktivních antidekubitních matrací. Mockrát děkujeme za...
Tesco

Tesco

PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE KLADNO A OKOLÍ   Tesco již podeváté spouští grantový program „Vy rozhodujete, my pomáháme, v rámci něhož rozdělí více než 5 milionů korun mezi 270 neziskových organizací. #vyrozhodujetemypomahame Někteří jste už možná zaregistrovali, že...
Kladenské dvorky

Kladenské dvorky

Kladenské dvorky Kladenské dvorky jsou za námi. Všechny přípravy se povedly na jedničku a my tak můžeme světu sdělit, že v našem stánku s řemeslnými výrobky a u stolečku s malováním na obličej, se podařilo vybrat krásnou částku 6.139,- Kč na podporu našeho mobilního...
World Social Work Day

World Social Work Day

World Social Work Day Dnes 16.3.2021 je Světový den sociální práce. Hospic svaté Hedviky nabízí kromě odborné zdravotní služby, půjčovny kompenzačních pomůcek a poradenství, také služby sociální. Proto moc děkujeme všem našim zlatým a pečlivým kolegyňkám, že každý den...